§1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.bratnizew.pl zwana dalej Księgarnią prowadzona jest przez "Bratni Zew" Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494808, NIP 676-10-13-628 zwaną dalej Wydawnictwem.

 2. Adres korespondencyjny Wydawnictwa:

  Bratni Zew Sp. z o.o.
  ul. Żółkiewskiego 14
  31-539 Kraków

  tel:12 428-32-40, fax: 12 428-32-41
  e-mail: ksiegarnia@bratnizew.pl

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Księgarni, w tym warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Księgarni. Klientem Księgarni może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

 4. Wydawnictwo i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.


§2. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Księgarnię należy wejść na stronę internetową www.bratnizew.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Księgarni i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji i logowania lub logując się na swoje konto przy użyciu loginu i hasła, po uprzedniej Rejestracji (wtedy system zapamiętuje dane Klienta).
 4. Składając Zamówienie Klient zobowiązany jest podać dane adresowe do wysyłki, telefon kontaktowy, poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany link do potwierdzenia Zamówienia a następnie potwierdzić złożone Zamówienie.
 5. Realizacja Zamówienia przez Księgarnię następuje dopiero po jego potwierdzeniu przez Klienta. Po upływie 5 dni niepotwierdzone zamówienie zostaje anulowane.
 6. Potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wydawnictwem Umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z treścią Regulaminu, a umowę traktuje się za zawartą.
 7. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku braku takiego e-maila należy skontaktować się z działem handlowym Księgarni pod adresem e-mail: ksiegarnia@bratnizew.pl lub tel. 12 428-32-40
 8. Potwierdzenie i utrwalenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi Faktury VAT dołączonej do przesyłki.
 9. Zamówienia w Księgarni realizowane są w terminie do 3 dni roboczych, licząc od momentu złożenia zamówienia. Termin ten może ulec zmianie w zależności od ilości zamówień i dostępności towaru, a informacja o tym zostanie przesłana Klientowi.

§3. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie Księgarni podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Księgarni.
 3. Przy realizacji Zamówień Księgarnia akceptuje kody rabatowe, udostępnione Klientom przez Wydawnictwo w ramach zewnętrznych akcji promocyjno-reklamowych i uwzględnia je przy obliczaniu cen towaru. Warunkiem jest wpisanie posiadanego Kodu Rabatowego podczas składania Zamówienia.


§4. Formy płatności, warunki dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

  Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • przelewem tradycyjnym na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie do 7 dni Zamówienie zostaje anulowane

  • e-przelewem (przedpłata) za pośrednictwem systemu Przelewy24. System umożliwi dokonanie bezpiecznej płatności internetowej

  • gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie)

 2. Przy zamówieniach o wartości równej i powyżej 120,00 zł - na terenie Polski - koszty wysyłki pokrywa Księgarnia.
  Przy zamówieniach o wartości niższej niż 120,00 zł doliczane są koszty dostawy.

 3. Koszt i sposób dostawy:

  Dostawa towaru za granicę Polski - wysyłka realizowana jest po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym Wydawnictwa.
  • Poczta Polska - Paczka 48 - przesyłkę przynosi listonosz, termin dostarczenia w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania towaru
   płatność przelewem lub kartą - 10,00zł
   płatność przy odbiorze - 12,00 zł

  • Odbiór w wybranej placówce pocztowej (chwilowo niedostępny)
   płatność przelewem lub kartą - 9,00 zł

   płatność przy odbiorze - 11,00 zł

  • odbiór w Wydawnictwie Bratni Zew, Kraków, ul. Żółkiewskiego 14 - 0,00 zł


§5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 3. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podając nr dokumentu zakupu (faktury) oraz danych niezbędnych do identyfikacji zakupu występujących we "wzorze Formularza odstąpienia od umowy" i wysłać je pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres :

  Bratni Zew sp. z o.o.
  ul. Żółkiewskiego 14, 31-004 Kraków
  lub faks. 12 428 32 41
  lub e-mail: ksiegarnia@bratnizew.pl

  a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru na ten sam adres z dopiskiem "Zwrot".

 4. Aby odstąpić od umowy Klient może skorzystać ze wzoru "Formularza odstąpienia od umowy" zamieszczonego poniżej lub dołączonego do faktury. Skorzystanie z Formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 5. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia w którym Klient odstąpił od Umowy. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 7. Księgarnia niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Księgarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczania oferowany przez Pocztę Polską.
 9. Księgarnia dokona zwrotu płatności na podane przez Klienta konto bankowe, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 10. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili zwrotu towaru.

UWAGA! Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli chodzi o nagrania dźwiękowe i wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte.


§6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.
 2. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Księgarnia rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.
 5. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.

 6. Towar reklamowany należy odsyłać na adres:

  Bratni Zew sp. z o.o.
  ul. Żółkiewskiego 14, 31-004 Kraków
  z dopiskiem "Reklamacja"


§7. Polityka ochrony prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje w korzystaniu z Księgarni www.bratnizew.pl

 1. Postanowienia Ogólne

  Administratorem danych jest Bratni Zew sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców (REGON 350776703, NIP 6761013628) zwana Wydawnictwem.
  • Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  • Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)
  • Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 2. Administrator Danych
  • Bratni Zew sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy  dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP.
  • Bratni Zew sp. z o.o. jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
  • Dane osobowe przetwarzane są:
   - zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   - w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany bądź rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług,
   - w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter.
  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@bratnizew.pl
  • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  • Bratni Zew sp. zo.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  • Bratni Zew sp. z o.o. nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  • Wdrożone zostało szyfrowanie danych oraz wprowadzono kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 3. Pliki cookies
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
  • Witryna www.bratnizew.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Bratni Zew sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
  • Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
   - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.


§8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć